Bevakningsföretag

 

Bevakningsföretag - e-tjänst

> Gör din anmälan eller ansökan via vår e-tjänst

 

 

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av Länsstyrelsen.

Förutom auktoriseringen ska vi godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Minst en gång vartannat år kontrollerar vi bevakningsföretaget och deras tillstånd.

 Stockholm tar över hanteringen från Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län

Från den 1 juli 2012 övergår handläggningen av bevakningsföretagsärenden till Länsstyrelsen i Stockholms län

Ärenden om godkännande av skyddsvakter handläggs fortfarande av Länsstyrelsen i Södermanlands län av
Lena Eriksson
telefonnr 010- 233 42 34