Näringsliv och föreningar

Här får du som driver företag information om vilka företagsstöd och tillstånd du kan söka hos länsstyrelsen. Du får också veta mer om hur länsstyrelsen hjälper till att stimulera regionens företag och föreningar för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Finansiering till företag och projekt
Som en del i arbetet för att skapa regional tillväxt i länet har Länsstyrelsen möjlighet att delfinansiera tillväxtskapande insatser direkt i enskilda företag. Vi kan även finansiera mer generella insatser i form av projektstöd.

Läs mer om företags- och projektstöd via respektive länk i kolumnen till vänster.