Avfall

I samhället produceras en mängd avfall som måste tas om hand på lämpligt sätt.

Vi kan och ska minska miljöbelastningen och hushålla med naturresurserna bl a genom att:

  • minska uppkomsten av avfall  
  • återvinna så mycket som möjligt av de mängder avfall som ändå uppkommer
  • minska användningen av farliga kemikalier fasa ut och
  • omhänderta farliga ämnen ur kretsloppet vid återvinning av avfall

Under "Transport av avfall" finns blanketter för transport av avfall. Om du har några synpunkter kontakta gärna oss!