Var får man åka vattenskoter?

I Södermanland är det bara tillåtet att åka vattenskoter i allmän farled och att från de platser, som man får köra ut till farleden, inte köra fortare än 7 knop. Allmän farled finns i Östersjöns skärgårdsområden och i Mälaren och Hjälmaren. Inga andra insjöar och vattendrag i länet är därmed tillåtna för vattenskotrar.

Allmänna farleder har avgränsats till 300 meter på var sida om mittlinjen enligt markerade farledssträckningar på gällande sjökort.

 

Här nedan finns kartor över farlederna i Östersjön i länet där de tillåtna 300 meter på var sida om mittlinjen visas samt de allmänt tillgängliga sjösättningsramperna.

Översiktskarta (PDF 408kb)
Detaljkarta Nävekvarn (PDF 273kb)
Detaljkarta Oxelösund (PDF 431kb)
Detaljkarta Nyköping (PDF 289kb)
Detaljkarta Trosa (PDF 390kb)

Länsstyrelsens föreskrift 2006:41 (PDF 390kb)

 

Oklarheter i förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter

Om det är brottsligt eller inte att använda vattenskoter även i andra områden råder det för närvarande viss oklarhet ikring. Regeringen, som är den som utfärdar förordningar, har uppmärksammats på oklarheten.

Brottsligt att bryta mot sjölagen

 

Att det är brottsligt att använda vattenskoter på sätt som strider med övriga regler på sjön, till exempel sjölagen och sjötrafikföreskrifter, mot reglerna i miljöbalken och annan lag råder det ingen tvekan om.