Genomförda projekt

På dessa sidor sammanställs projekt som länsstyrelsen har drivit men som nu är avslutade.

Svärtaåprojektet och Kilaåprojektet har båda pågått mellan åren 2010 och 2012. Läs mer om projekten under respektive rubrik.

 

Kilaåprojektet

Svärtaåprojektet