Miljötillståndet i vatten

Länsstyrelsen följer upp miljötillståndet i grundvatten, kust, sjöar och vattendrag. Genom miljöövervakningen sker en uppföljning av de vattenrelaterade miljömålen och miljökvalitetsnormerna för vatten.

Den miljöövervakning som sker i vatten presenteras på våra sidor om Tillstånd i miljön: