Badvatten

Att bada i vatten med alltför höga halter av bakterier eller alger innebär vissa hälsorisker. Om vattnet innehåller tarmbakterier kan man råka ut för maginfektioner, medan planktonalger som uppträder i stor mängd (algblomning) i en del fall avger giftiga ämnen som kan vålla flera olika slags sjukdomar och besvär.

Kommunerna kontrollerar badvattenkvaliteten

Kommunerna har regelbundet kontrollerat vattenkvaliteten vid sina strandbad sedan åtskilliga år tillbaka. Det finns numera ett EG-direktiv som anger hur denna övervakning ska genomföras, och Naturvårdsverket har i enlighet med detta direktiv utfärdat detaljerade föreskrifter för badvattenprovtagningen.

Information om vattnets kvalitet finns på "Badplatsen"

 På Smittskyddsinstitutets webbplats "Badplatsen" finns den senaste informationen om badvatten vid kommunernas badplatser. Den information som finns tillgänglig är vattentemperatur, vattenkvalitet och uppgift om algblomning. Kommunerna rapporterar in sina mätningar till "Badplatsen", varefter uppgifterna kvalitetssäkras av Smittskyddsinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket. För ytterligare information om badplatser hänvisas till aktuell kommuns miljökontor. Algblomningar uppträder sommartid och kan förekomma både i havet och i insjöar. Mer om algblomningar kan du läsa här.