Engagera dig i Södermanlands vatten!

 

Enskilda personer, föreningar, företag, kommuner och myndigheter är alla aktörer som använder vatten och som berörs på ett eller annat sätt av vattenvårdsarbetet i Södermanlands län. Därför är det viktigt att vi tillsammans arbetar mot gemensamma mål och fångar upp synpunkter, frågor och åsikter som finns kring vårt vatten.

I länet verkar fem vattenvårdsförbund som tillsammans täcker upp allt ytvatten. Förbunden arbetar huvudsakligen med miljöövervakning och recipientkontroll men arbetar också aktivt med att förbättra vattenkvaliteten genom olika åtgärdsprojekt. Besök gärna förbundens egna hemsidor.

Hjälmarens vattenvårdsförbund
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
Mälarens vattenvårdsförbund
Svealands Kustvattenvårdsförbund
Trosaåns vattenvårdsförbund

Alla kan bidra till ett rent vatten och en hållbar vattentillgång!

Om du vill engagera dig på lokal nivå kring just ditt vatten - hör av dig till oss på Länsstyrelsen så hjälper vi dig gärna vidare.

Läs om Länsstyrelsens åtgärdsarbete för bättre vatten