Hälsa

Den hälsorelaterade miljöövervakningen syftar till att undersöka förekomst och effekter av miljöfaktorer som har betydelse för människors hälsa.
Exempel på vad som är viktigt att uppmärksamma är luftföroreningar (t.ex. från trafik och småskalig vedeledning), buller (främst från trafik), radonförekomst i byggnader samt förorening av olika slag i livsmedel och dricksvatten.