2015 - Hållbar konsumtion

I oktober 2015 anordnades två regionala miljömålsdagar i Södermanland med temat hållbar konsumtion. Dokumentation från dagarna hittar du nedan.
Regionala miljömålsdagar

Inspirationsdag om offentlig upphandling 14 oktober 2015

Karin Lundquist, Upphandlingsmyndigheten:

Offentlig upphandling som verktyg för att nå samhälleliga mål

Sibylle Mendes, Criadora Consult:

Offentlig upphandling – inte så krångligt som du tror

Anders Blomstedt, Västra Götalandsregionen:

Upphandling av kemikalier och kemikalier i sjukvårdsmaterial 

Peter Nohrstedt, SKL Kommentus:

SKL Kommentus Inköpscentrals arbete med hållbar upphandling  

 

Hållbar konsumtion för minskad klimatpåverkan 15 oktober 2015

Dagen motsvaras av länsstyrelsens årliga energi- och klimatdag. Dokumentation från konferensen hittar du på länsstyrelsens Energi- och klimatsidor.

 

 

 

 

Nybygget

Inspirationskväll - Lev hållbart!

Den 14 oktober anordnade Länsstyrelsen, Nyköpings kommun och Studiefrämjandet en inspirationskväll för allmänheten med temat Hållbar konsumtion.

Kvällen bjöd bland annat på en inspirationsföreläsning med Fredrik Warberg från Tidsverkstaden som tog oss med på en tur till en hållbar framtid 2030:

Rapport från ett mer hållbart 2030

 

Under kvällen ordnades en utställning med inspiration för en mer hållbar livsstil. Några av utställarna var:

  • Nyköpings kommun
  • Nybygget - ett kreativt återanvändningscenter
  • Omställning Nyköping
  • Stolt Mat Sörmland
Textilers miljöpåverkan