2013 - Giftfri miljö

Den 13 februari 2013 arrangerade Länsstyrelsen, Eskilstuna kommun, Landstinget Sörmland och Regionförbundet en konferens om Giftfri miljö i Eskilstuna.
Diskussionslystna deltagare på konferensen

Drygt 120 deltagare träffades för att diskutera hur vi kan arbeta med att minska miljögifter och farliga ämnen i naturen. Uppslutningen var bred med såväl politiker, tjänstemän, företagare och ideella organisationer.

Presentationer från föredragshållare

Bland föredragshållarna fanns till exempel författaren Stefan Edman, Roger Tiefensee från Miljömålsberedningen, och representanter från Landstinget, Eskilstuna kommun, Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Modererade gjorde miljökemisten Gudrun Bremle. Presentationer från föredragshållarna finner du nedan.

Roger Tiefensee, Miljömålsberedningen:

Miljömålsberedningens arbete med en Giftfri miljö

Per Nordmalm, Kemikalieinspektionen:

Tillståndet för Giftfri miljö i landet

Sofi Nordfeldt, Länsstyrelsen i Södermanlands län:

Tillståndet för Giftfri miljö i Södermanland

Karin Thorán, Kemikalieinspektionen:

Kemikalier i varor

Catharina Krumlinde, Landstinget Sörmland:

Kemikalier i Landstinget - miljökrav i upphandling

Helene Ejhed, IVL Miljöinstitutet

Läkemedelsrester i enskilda avlopp 

Magnus Sandström, Jordbruksverket:

Hållbar användning av bekämpningsmedel

Lars-Erik Dahlin, Eskilstuna kommun:

Förorenad mark i Eskilstuna kommun

Göran Olsson, Länsstyrelsen i Södermanlands län:

Dags att ta fram åtgärder för Södermanlands miljö

 

Många åtgärdsförslag kom in

Under dagen kunde deltagarna lämna förslag på vilka åtgärder som behövs för att uppnå ett giftfritt Södermanland. Vi fick in över 80 förslag som vi nu kommer ta med oss in i åtgärdsarbetet för miljömålen i Södermanland.