2012 - Miljö för framtiden

Den 8 februari 2012 anordnade Länsstyrelsen miljömålskonferensen Miljö för framtiden. Konferensen ägde rum i Katrineholm och hade klimat- och energifrågorna som övergripande tema.
Programbladsbilder

Hundratalet deltagare diskuterade klimatfrågan

 Landshövding Bo Könberg hälsade ett hundratal deltagare från länets kommuner, företag och intresseorganisationer välkomna innan han lämnade över ordet till Maria Wetterstrand som var dagens första talare. Maria talade på temat ”klimatfrågan i skuggan av eurokrisen” och menade att det är hög tid att miljöfrågorna på nytt får ta stor plats på agendan. Hon sa bland annat att det verkar som att klimatintresset faller undan i den ekonomiska krisen och att många tenderar att tänka att ”om vi bara får tillräckligt hög tillväxt så kan vi köpa tillbaka den där miljön”. 

Under dagen fick publiken ta del av exempel på hur samhällsplanering, upphandling och logistikplanering kan fungera som verktyg för att ta sig an klimatutmaningen på lokal och regional nivå. Du hittar programmet för konferensen, föredragshållarnas presentationer samt resultatet av gruppdiskussionerna i rapporten Färdplan 2050 här till höger.  

Presentationer från föredragshållare

Tom Hedlund, Naturvårdsverket:

Färdplan 2050

Maria Gustavsson, Länsstyrelsen i Södermanland:

Vision för länet 2050

Benita Vikström, Regionförbundet Sörmland:

EU 2020 Going Local

Susanne Lång, MSR:

Upphandla en hållbar framtid

Jan Hultgren, Trailblazer:

Miljösmarta varuleveranser

Torbjörg Sekse, Länsstyrelsen i Södermanlands län:

Hållbar samhällsplanering, regionalt

Anders Jonsson, Strängnäs kommun:

Hållbar samhällsplanering lokalt

Markus Robért, KTH:

CERO

 

 

 Program