Vatten

Skolelev studerar musslor.

​Åtgärder

Följande åtgärdsförslag har arbetats fram för Vatten:

 • Årlig vattendag i Sörmland
 • Rollerna i vattenarbetet
 • Kretsloppstänk i kommunernas VA-arbete
 • Ett vattenkansli i Sörmland
 • Öppna upp vandringsvägar i vattendrag
 • Identifiera låglänta odlingsmarker och återskapa våtmarker
 • Aktiv vägledning i kommunernas tillsyn av små avlopp
 • Aktiv vägledning i kommunernas åtgärdsarbete med bristfälliga avloppsledningsnät

Deltagare

Gruppens ordförande är Anna Forslund, Länsstyrelsen.

Sekreterarposten för gruppen är vakant.

En förteckning över samtliga medlemmar i gruppen finner du till höger.

Frågor?

Om du har specifika frågor eller är intresserad av att delta i en viss åtgärd inom Vatten kan du vända dig till arbetsgruppens ordförande Anna Forslund. Kontaktuppgifter finner du till höger.

Har du frågor om Vattenveckan, kontakta Anna Nydahl 010-223 43 61

 Content Editor

​   

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren

 Underlagsrapport Vatten

Här kan du ladda ner ett underlagsdokument till arbetsgruppen för Vatten.

Underlaget innehåller:

 • En kort bedömning av miljösituationen i länet
 • Goda exempel från länets miljöarbete
 • Förslag från allmänheten på vilka åtgärder som behövs i Södermanland
 • Inspiration från andra håll i landet mm.

 Underlagsrapport Vatten

 Sändlista till arbetsgruppen