Miljögifter i vardagen

Trattkantareller

Åtgärdsförslag

Följande åtgärdsförslag har arbetats fram för Miljögifter i vardagen:

  • Hälsosam förskola
  • Kompetensutveckling upphandling
  • Miljökrav vid upphandlingar
  • Kemikalieinformation till blivande mödrar och föräldrar

Deltagare

Gruppens ordförande är David Aronsson, Länsstyrelsen.

Sekreterarposten för gruppen är vakant.

En förteckning över samtliga medlemmar i gruppen finner du till höger.

Frågor?

Om du har specifika frågor eller är intresserad av att delta i en viss åtgärd inom Miljögifter i vardagen kan du vända dig till arbetsgruppens ordförande David Aronsson. Kontaktuppgifter finner du till höger.

 Underlagsrapport Miljögifter i vardagen

Här kan du ladda ner ett underlagsdokument till arbetsgruppen för Miljögifter i vardagen.

Underlaget innehåller:

  • En kort bedömning av miljösituationen i länet
  • Goda exempel från länets miljöarbete
  • Förslag från allmänheten på vilka åtgärder som behövs i Södermanland
  • Inspiration från andra håll i landet mm.

 Underlagsrapport Miljögifter i vardagen

 Sändlista till arbetsgruppen