Energi och klimat

Vindkraftverk

Åtgärder

Följande åtgärdsförslag har arbetats fram för Energi och klimat:

 • Cykelsamarbete Södermanland
 • Kartläggning av insamling och användning av hushållsavfall för biogasproduktion
 • Kartläggning av potentialer för tillförsel av förnybar energi i Södermanland
 • Årlig Klimat- och energidag
 • Solkraft Södermanland
 • Testbuss Gröna Linjen
 • Ökat kollektivtrafikresande i tjänsten

Deltagare

Gruppens ordförande är Anna Forslund, Länsstyrelsen.

Gruppens sekreterare är Emelie Österqvist, Länsstyrelsen.

En förteckning över samtliga medlemmar i gruppen finner du till höger.

Frågor?

Om du har specifika frågor eller är intresserad av att delta i en viss åtgärd inom Energi och klimat kan du vända dig till arbetsgruppens sekreterare Emelie Österqvist. Kontaktuppgifter finner du till höger.

 Underlagsrapport Energi och klimat

Här kan du ladda ner ett underlagsdokument till arbetsgruppen för Energi och klimat.

Underlaget innehåller:

 • En kort bedömning av miljösituationen i länet
 • Goda exempel från länets miljöarbete
 • Förslag från allmänheten på vilka åtgärder som behövs i Södermanland
 • Inspiration från andra håll i landet mm.

 Underlagsrapport Energi och klimat

 Minnesanteckningar

Arbetsmöte 11 nov 2016

Arbetsmöte 18 mars 2016

Arbetsmöte 13 nov 2015

Arbetsmöte 14 jan 2015

Arbetsmöte 3 juni 2014

Arbetsmöte 5 mars 2014

Arbetsmöte 4 feb 2014

Arbetsmöte 26 nov 2013

 Sändlista till arbetsgruppen