Uppföljning

​För att skapa trovärdighet för åtgärdsprogrammet och genomförda åtgärder är det viktigt att vi följer upp resultatet av genomförda insatser. Det är först då vi följer upp våra åtgärder som vi ser effekterna av vårt arbete. Detta är viktigt både för de som genomför åtgärder och som på detta sätt får feedback på det nedlagda arbetet, och som underlag för beslutsfattare i bedömning av kostnader kontra effekter.

Hur uppföljningen av åtgärdsprogrammet görs finns beskrivet i:

Metodik för uppföljning av åtgärder i Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Uppföljningen av åtgärderna sker en gång om året. Den aktör som har huvudansvaret för en åtgärd är ansvarig för att följa upp åtgärden. Länsstyrelsen sammanställer uppföljningen i en årlig rapport.

Uppföljning av åtgärder 2016

Uppföljningsrapport 2016

Sammanställning av uppföljning 2016

 

Ladda ner foldern - Så når vi miljömålen tillsammans i Södermanland!