Grafisk profil

​En grafisk profil har tagits fram som kan användas i samband med kommunikations- och informationsinsatser kopplat till arbete med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö och Miljö- och klimatrådet. I dokumentet nedan kan du läsa de grafiska riktlinjerna.

Grafiska riktlinjer för Miljö- och klimatrådet i Södermanlands län och Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

 

Nedan kan du ladda ner logotyperna som kan användas i samband med kommunikation av arbete relaterat till Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö (klicka på bilden för att ladda ner logotypen):

 

 

 

Nedan kan du även ladda ner bilden som symboliserar visionen med arbetet för Södermanlands miljö, med eller utan visionen i text (klicka på bilden för att ladda ner den).

 

 

Bild med visionen i text: