Informationsmaterial

På denna sida samlar vi informationsmaterial och rapporter från miljömålsarbetet i länet.

​Rapport Livsmedelsförsörjningspotential i Södermanlands län

På uppdrag av Länsstyrelsen och Eskilstuna kommun har Johan Stenmark analyserat Södermanlands livsmedelsförsörjningspotential. Klicka på länken nedan för att ladda hem rapporten.

Livsmedelsförsörjningspotential i Södermanlands län

Broschyr Avlopp i kretslopp

Inom ramen för Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö har en broschyr om avlopp i kretslopp tagits fram. Klicka på bilden för att ladda ner broschyren.