Klimat- och energiprojekt

För att genomföra klimat- och energistrategin driver och medverkar Länsstyrelsen i flera projekt. Projekten kan vara av olika karaktär och länsstyrelsen kan ha olika roller i projekten.
Höstträd

Projekt som drivs av länsstyrelsen

Länsstyrelsen initierar och driver några projekt. Projekten syftar till att ta fram kunskapsunderlag samt att stödja kommuner, landsting och/eller näringsliv i deras klimat- och energiarbete.

Länsgemensamma projekt

Länsstyrelsen driver också projekt i samarbete med andra länsstyrelser. Framförallt samarbetar vi med länsstyrelserna i Östra Mellansverige samt Stockholm. Även dessa projekt riktar sig ofta till kommuner, landsting och/eller näringsliv i syfte att stödja deras klimat- och energiarbete.

Övriga projekt

Länsstyrelsen följer även flera projekt som drivs av andra aktörer. I detta arbete ingår exempelvis att sprida information om projekten och sitta med i referensgrupper.

Finansiering av projekt

Länsstyrelsen har under perioden 2010-2014 haft möjlighet att finansiera projekt som drivits av andra aktörer i länet. Denna möjlighet finns tyvärr inte längre. Beskrivning av projekt som genomförts med hjälp av dessa medel finns beskrivna under Avslutade projekt.