Klimat- och energistrategiskt arbete

Länsstyrelsen ska samordna det regionala arbetet med att förverkliga den statliga politiken för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Genom att öka andelen förnybar energi och använda energin på ett effektivt sätt kan vi minska länets utsläpp av växthusgaser.
solros

Länsstyrelsen arbetar brett med klimatfrågan och arbetar med att stimulera åtgärder inom flera olika områden:

Länsstyrelsen ska samordna det regionala klimat- och energiarbetet och ska stötta länets aktörer i det arbetet. Detta görs bland annat genom att ta fram kunskapsunderlag, genomföra kunskapshöjande insatser eller driva olika regionala projekt.

På länsstyrelsens energi- och klimatsidor kan du läsa om arbetet som pågår just nu.