Energieffektivisering

En viktig väg att begränsa klimatförändringar är att inte använda mer energi än nödvändigt. Ett systematiskt arbete med energieffektivisering är både lönsamt och bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.