Energi- och klimatdagar

Länsstyrelsen arrangerar årligen en energi- och klimatkonferens med varierande teman. Konferenserna arrangeras oftast i samarbete med andra lokala och regionala aktörer.
Rapsfält

​På dessa sidor hittar du dokumentation från konferenserna som varit:

Fossilfri fordonsflotta 2016

Hållbar konsumtion 2015

Framtidens biobaserade samhälle 2014

​Tipsa om teman för kommande konferenser!

Vill du vara medarrangör eller har ett förslag på tema för kommande konferenser?

Skicka gärna ett mail till: emelie.osterqvist@lansstyrelsen.se