Vigsel

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare. Oftast efter förslag från kommunerna i länet.

 

De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar. Länsstyrelsen har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län och du kan vända dig till Länsstyrelsen eller till din kommun för att få reda på vilka de är.

Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen.

Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014 kan inte längre tillstånd ges till äktenskap för den som är under 18 år.

Ansökan om förordnande som vigselförrättare

 

Länsstyrelsen ska enligt lag pröva att vigselförrättare har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget. Nedanstående krav gäller både för generella förordnanden och för förordnanden för enstaka tillfälle. Kunskaper om:    

Kunskaper om:    

·         Tillämplig lagstiftning

·         Hur en vigsel ska gå till

·         Hindersprövning

·         Dokument som ska upprättas och skickas in efter vigsel

Behörigheten som förrättare av vigsel är inte inskränkt till kommunen eller länet utan gäller i hela landet, inom Sveriges gränser.

Vigselförrättare för enstaka tillfälle ska endast förordnas i undantagsfall. Länsstyrelsen har en mycket återhållsam praxis och medger förordnanden endast där det finns särskilda omständigheter som motiverar ett förordnande och som ska framgå av ansökan.

 

 Vigselförrättare i Södermanlands län

 Förteckning

För ytterligare information gällande vigselförrättare hänvisas till respektive kommuns webbplats.

 

Gnesta kommun

Flens kommun

Katrineholms kommun

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Strängnäs kommun

Trosa kommun

Vingåkers kommun

Eskilstuna kommun