Bidrag och ersättningar

Länsstyrelsen förfogar över en del statliga medel som kan delas ut till såväl kommuner som ideella organisationer. Dessa medel ska användas till att bygga upp och stärka strukturer för flyktingmottagande, till kontaktskapande aktiviteter och till tidiga insatser för asylsökande m fl.

DiarienrOrganisationSökt insats/verksamhetBeviljat belopp (kr)
1401-2018Studieförbundet Vuxenskolan Eskilstuna SV skolan99 240
1783-2018ABF FlenNyckel till Sverige500 000
1824-2018S:t EskilskyrkanÖppen verksamhet och studiecirklar100 000
1836-2018Pingstförsamlingen i EskilstunaPingstförsamlingens Flyktning och integrationsverksamhet100 000
1842-2018Vingåkers kommunFrånskjutet och lite till300 000
1887-2018Strängnäsbygdens pingstkyrkaGym, hälsa, cirkelträning, samtal om hälsa130 000
1940-2018Vingåkers RyttarföreningRidning för alla190 000
1941-2018LBF SörmlandSamhällssvenska och Arbetsmarknadscirkel178 590
1956-2018Matakuten i VingåkerMatakuten i Vingåker100 000
1960-2018Flen VärldsOrkester Samhällskurser med kultur arbete och hälsa400 000
1963-2018ABF SörmlandVägen till jobbet från första dagen190 000
1975-2018Studieförbundet Bilda SvealandIntegration Strängnäs60 000
1976-2018Långsjö teaterVi spelar roll!190 000
1979-2018Kurdiska föreningen i EskilstunaKunskaper om det svenska samhället och hälsa20 000
1986-2018Föreningen Nyköpings FolkhögskolaLära om Sverige110 170

 

 

 

 

37§- medel: För redovisningar av 37§- medel, Beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända, använd mallarna här >>. Redovisningarna ska skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

37a§- medel: För redovisningar av 37a§- medel, flyktingguider och familjekontakter, använd mallarna här >>. Redovisningarna ska skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

 

Reseersättning för deltagare i tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande - överenskommelser

Genom TIA-överenskommelser kan länsstyrelsen definiera TIA-insatser som kan berättiga till reseersättning för deltagare. Organisationer som ingått en överenskommelse med Länsstyrelsen har rätt att utfärda intyg till deltagare som kan användas vid ansökan om reseersättning hos Migrationsverket.

Vilka behöver inte teckna TIA-överenskommele?

Offentliga organisationer (kommun, landsting, stat), ideella organisationer och registrerade trossamfund som får bidrag till insatser som avses i förordning (2016:1364) behöver inte teckna överenskommelser.

Studieförbundens verksamhet enligt förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare behöver inte teckna en överenskommelse med länsstyrelsen.

Vilka kan teckna en TIA-överenskommelse?

Offentliga organisationer (kommun, landsting, stat), ideella organisationer och registrerade trossamfund som anordnar insatser som avses i förordning (2016:1363) kan teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen om de uppfyller följande krav:

 1. är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt,
 2. har en ansvarig styrelse,
 3. bedriver sin verksamhet i Sverige,
 4. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
 5. har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle,
 6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och
 7. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Studieförbunden kan kontakta länsstyrelsen för att förmedlas det intyg som deltagare behöver i kontakt med Migrationsverket.

Hur tecknar man en överenskommelse?

Anordnare som vill ingå en överenskommelse med länsstyrelsen fyller i en ansökningshandling och lämnar in begärda handlingar:

Uppgiftsformulär ideella organisationer och trossamfund_D.docx

Uppgiftsformulär offentliga organisationer_D.docx

Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363).

En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas med retroaktiv verkan. Länsstyrelsen i Södermanlands län tecknar endast överenskommelser för verksamheter som sker i Södermanlands län.  

Vem gör vad?

 • Länsstyrelserna prövar och beslutar om TIA-överenskommelser med anordnare av insatser. Länsstyrelserna förmedlar en mall för ett intyg till anordnare av insatser.
 • Anordnare som uppfyller vissa krav utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket som endast vill ha det intyg som fyllts i av organisatören. Sökande väljer själv om han/hon vill lämna in det i Migrationsverkets reception i Flen eller skicka det via posten till Enheten i Flen
  Box 209
  642 23 Flen
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser. Reseersättningen betalas ut i förväg.

 

 

(Sidan uppdaterades 2018-05-07)