Utbildning om förorende områden

Länsstyrelserna i Mälardalen, Dalarna och Gotland bjuder in till en gemensam utbildning om förorenade områden. Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med förorenade områden inom en kommun.

Anmälan till utbildningen gör du längst ned på denna sida senast 13 oktober.

Dag ett kommer vi bland annat lära oss mer om juridik, klorerade lösningsmedel och in situ åtgärder för efterbehandling.
Dag två kommer behandla ansvarsutredningar där du guidas genom arbetsgången, hur lagstiftningen fungerar och intressanta diskussioner.

​Plats: Sunlight konferensanläggning i Nyköping, Södermanlads län.

Pris, boende och betalning

Deltagaravgiften för båda dagarna är 1 600 kronor (exkl moms).

Samma avgift oavsett deltagande en eller två dagar.

I deltagaravgiften ingår seminariedagarna samt måltider och fika. Fakturering av deltagaravgifter görs innan utbildningsdagen.

Boende bokar och betalar deltagarna själva.

Bokning av rum gör du senast 13 oktober via epost till bokning@sunlight.se

Uppge: Ordernummer 25784, namn, telefonnummer, mailadress, fullständig faktureringsadress samt org. nummer. Ange om ni vill betala via faktura eller på plats.

Pris för ett enkelrum är 795:- (exkl moms)