Newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en mycket allvarlig och smittsam virussjukdom (paramyxovirus typ 1, PMV-1) som drabbar fjäderfä och som förekommer i de flesta länder i världen. Newcastlevirus angriper fåglarnas nervsystem, andningsorgan och tarm.

Symtomen på newcastlesjuka kan variera avsevärt. Ett eller flera av följande symtom kan ses;

  • nedsatt allmäntillstånd,
  • sänkt äggproduktion,
  • ökad dödlighet (upp till 100%)
  • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång
  • andningssvårigheter, eventuellt hosta
  • diarré

Människor kan inte smittas via ägg eller fjäderfäkött men kan, enligt jordbruksverket, drabbas av ögoninflammation vid nära kontakt med sjuka fåglar. 

Infektionen överförs framför allt genom direkt kontakt mellan sjuka fåglar eller fåglar som bär på smittan utan att själva visa symtom. Vilda fåglar misstänks kunna sprida smittan över större avstånd. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Vindburen smittspridning har setts över avstånd upp till cirka 60 meter. Tiden från smitta till synliga sjukdomssymtom är vanligen 5-6 dagar, men kan variera från 2-15 dagar.

Flera utbrott har diagnostiserats i Skandinavien under de senaste åren. Sedan 1995 har tio utbrott hos fjäderfä inträffat i Sverige. Dessförinnan skedde det senaste utbrottet på 1950-talet.

Särskilda duvanpassade PMV-1 stammar (PPMV-1"duvpest"), som även kan orsaka sjukdom hos fjäderfä och andra fåglar, har påvisats hos tamduvor och vilda duvor i många europeiska länder, inklusive Sverige, sedan början av 1980-talet.