Blåtunga

Blåtunga har även påvisats i Sverige vilket inte är direkt oväntat med tanke på hur stora problem det har varit i bl a Nederländerna, Belgien, Frankrike och Tyskland tidigare. Även Danmark har haft flera fall av sjukdomen.

Blåtunga som drabbar idisslare och kameldjur orsakar de tydligaste symtomen hos får. Sjukdomen sprids bara via blodsugande svidknott och smittar alltså inte direkt mellan djur. Det är därför svårt att skydda djuren mot smitta. Därför är det extra viktigt att kontrollera djuren ofta och kontakta veterinär om man misstänker Blåtunga.

Det är ofarligt för människor att bli biten av infekterade svidknott eller handskas med infekterade djur.

Hur ser sjuka djur ut
Sjukdomstecknen hos får är
- feber och nedsatt allmäntillstånd
- svullnad och rodnad av slemhinnan i mun och näsborrar
- eventuellt sår i mun och nos
- djuret dreglar
- ökat tår- och näsflöde
- svullnad i huvud-halsområdet
- eventuell hälta
- andningssvårigheter

Hos nötkreatur är symtomen ofta mildare men kan även vara allvarliga
- ökat tår- och näsflöde
- svullnad och rodnad av slemhinnan i mun och näsborrar
- djuret dreglar
- svullnad i huvud- halsområdet
- svullnad eller sår på spenar
- feber och nedsatt allmäntillstånd

Svårt sjuka djur kan i senare stadier av sjukdomen få en svullen och blå tunga, därav sjukdomens namn, men detta symtom är ovanligt.

Sverige har en hög beredskap mot sjukdomen som går under epizootilagstiftningen och det finns vaccin mot sjukdomen.

Jordbruksverket (www.sjv.se eller kundtjänst 0771-223 223), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (www.sva.se ) eller Länsstyrelsen (www.lansstyrelsen.se/sodermanland ) kan kontaktas för frågor angående sjukdomen Blåtunga.

En broschyr med bilder på symtomen vid Blåtunga kan beställas från Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, tel 036-15 50 00. Det finns också information med bilder på www.epiwebb.se