Hantering av matavfall som djurfoder

Hjälp till att hålla svinpest och andra sjukdomar utanför Sverige. Svinpest är en fruktad virussjukdom som kan spridas med matavfall.

Svinpest förorsakar ett stort lidande för grisar och har medfört stora ekonomiska förluster i livsmedelsproduktionen för flera länder i Europa. En smittad svinbesättning totalsaneras vilket innebär att samtliga grisar avlivas och destrueras för att smittan inte skall föras vidare till andra svinbesättningar. Åtgärderna för att bli av med sjukdomen är således mycket dramatiska och stränga och vidtas omedelbart när sjukdomen konstateras. Bekämpningen av svinpest regleras i en särskild lag, epizootilagen.

Svinpest har inte funnits i Sverige sedan 1944 och det är vår målsättning att hålla landet fritt från sjukdomen. Det absolut vanligaste sättet att få in svinpest i en grisbesättning är genom att grisarna ges okokt eller dåligt kokt matavfall.

Andra sjukdomar som kan spridas med okokt matavfall är Mul- och klövsjuka som drabbar klövbärande djur och Newcastle-sjuka som drabbar höns och andra fjäderfä.

Matavfall
Matavfall definieras som alla typer av matavfall med animaliska beståndsdelar , dvs delar från djur, som kommer från restauranger, storkök och kök såsom centralkök och hushållskök.

Vi vet inte alltid varifrån köttet i köket ursprungligen kommer. Det kan vara en korv som innehåller virus. Människor blir inte sjuka men för grisen kan det vara rena katastrofen om de äter upp korvbiten.

Sedan den 1 november 2002 är det inte tillåtet att utfodra produktionsdjur med matavfall. Produktionsdjur är alla djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (kött, mjölk och ägg), ull, päls, fjädrar, skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung. Förbudet gäller dock inte pälsdjur.

Förbudet finns i artikel 22. 1. b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter, som inte är avsedda att användas som livsmedel. Förordningen gäller inom hela EU.

Vildsvin och minigrisar får naturligtvis inte heller utfodras med hushållsavfall som utgörs av matrester med animaliska beståndsdelar från kök innefattande restaurangkök och storkök. Detta förbud kom i samband med mul- och klövsjukeutbrottet i Storbritannien 2001.

Det är emellertid möjligt att utfodra produktionsdjur med t. ex. vegetabilier som potatis, grönsaker och andra produkter som makaroner.

Tidigare var det möjligt att med ett antal restriktioner utfodra svin och fjäderfä med kokt matavfall efter godkännande av länsstyrelsen. Utfodring av svin och fjäderfä med matavfall är alltså inte längre möjligt även om man tidigare fått tillstånd till detta.

Föreskrifter
De bestämmelser som reglerar hanteringen av matavfall kan hämtas på Jordbruksverkets hemsida.