Naturvårdsbränning

Den naturliga påverkan av bränder i skogslandskapet har minskat sedan 1700-talet. Därför är många brandgynnade arter och naturtyper hotade idag. Genom väl planerade och kontrollerade naturvårdsbränningar kan dessa skogsmiljöer skötas och arternas överlevnad säkras.
En kontrollerad naturvårdsbränning är en ganska stillsam historia. Foto: Erik Nordlind

I länsstyrelsernas naturvårdsuppdrag ingår att skydda och bevara arter och miljöer. Flera arter behöver bränd skog för sin överlevnad. Från Naturvårdsverkets och EU:s sida finns det därför önskemål om att vissa naturreservat ska skötas med hjälp av brand.

Aktuella och genomförda bränningar

Följ länkarna nedan för information om kommande eller redan genomförda bränningar.

Säkerheten först!

Att planera och genomföra naturvårdsbränningar kräver ett stort säkerhetstänkande och samarbete. En naturvårdsbränning är därför minutiöst planerad och kontrollerad från början till slut. Platsen som ska brännas är noggrant studerad och utvald. Åtgärder för att avgränsa branden är gjorda innan man tänder och själva bränningen förläggs till en lämplig dag med lämpliga vindar. Därmed kan vi på ett kontrollerat sätt tillåta eldens naturliga påverkan på utvalda delar av skogen utan att säkerheten riskeras eller skador på omkringliggande skogar uppstår.

Skogen måste brinna för att inte arter ska försvinna!

I biologiska sammanhang har betydelsen av brand som störning i skogen länge varit känd. Innan vi fick en effektiv brandbekämpning så brann skogen med jämna mellanrum. På så sätt har skogarna formats till att innehålla arter som på olika sätt är anpassade till bränder.

Branden skapar nya substrat i form av död ved och bränd mark där nya arter får en chans att etablera sig. Sådana omedelbara effekter är viktiga för många arter, men branden påverkar även skogen långt efter själva brandtillfället. Det kan handla om att skogens sammansättning av träd förändras, att mängden död ved ökar och att mer gynnsamma markförhållanden skapas när humus- och förnalager bränns bort.

I den så kallade rödlistan listas arter som riskerar att dö ut från Sverige. En vanlig anledning till att många skogsarter är rödlistade är just frånvaron av brand. Skogen måste alltså brinna om inte arter ska försvinna.

Få information när vi bränner

Klicka på länken nedan för att registrera din e-post och mobilnummer. Vi har då möjlighet att skicka aktuell information till dig när det är dags för en naturvårdsbränning i länet.

Registrera e-post och telefon »

Svar på vanliga frågor

Vi har samlat svar på vanliga frågor kring naturvårdsbränning på en särskild sida. Du hittar sidan genom att klicka här »

Länsstyrelsen i Örebro har också gjort ett bildspel som förklarar syftet med naturvårdsbränningar. Klicka här så kommer du till bildspelet på YouTube.

 Ladda ner Eldskäls rapporter!

 

Strategi för naturvårds-
bränning i  Sydöstra Sverige
(6 MB)

 Strategi för naturvårdsbränning

Brandgynnade-arter i sydöstra Sverige
(3,9 MB)

 

Naturliga skogsbränder i Sverige
(1,1 MB)

 

Brandhistorik i sydöstra Sverige
(2,8 MB)