Naturvårdsbränning i Nynäs

Som en del av skötseln av Nynäs naturreservat genomför Länsstyrelsen i samarbete med Landstinget naturvårdsbränningar i området. Syftet med bränningarna är att gynna växter och djur som är beroende av den miljö som naturliga skogsbränder skapar.
Naturvårdsbränning

En bränning genomfördes 2015. Under 2018 planeras en ny bränning i närheten av den äldre brännan. Här nedan kan du läsa mer om den planerade bränningen, och den redan genomförda bränningen.

Naturvårdsbränning 2018

Under 2018 planeras en ny bränning i Nynäs i närheten av det område som brändes 2015, se kartan nedan. Ett informationsblad om den planerade bränningen har skickats ut till de boende i området. Bränningen genomförs som en del av EU-projektet LIFE Taiga.

OBS! Det är inte säkert att naturvårdsbränningen blir av under 2017. Om väder- och vindförhållanden inte är bra nog kommer bränningen att skjutas på framtiden.

Kartor

Nedan visas en översiktskarta och en detaljkarta över bränningsområdena.

Översiktskarta bränningsområde i Nynäs naturreservat
Översiktskarta över bränningsområdet (röd cirkel).


Rosa polygon visar området där en naturvårdsbränning planeras. Svarta polygoner visar området som brändes 2015.

Naturvårdsbränning 2015

Bränningen genomfördes i augusti 2015 inom ett cirka 8 hektar stort område. Bränningen var måttlig på grund av hög luftfuktighet och eftersläckningsarbetet pågick i några dagar. På grund av extremt torrt och varmt väder och mycket ogynnsam vind uppstod en mindre markbrand i området cirka 10 dagar efter att bränningen ägde rum. Branden höll sig inom det planerade bränningsområdet och släcktes samma dag.

Som alltid när Länsstyrelsen naturvårdsbränner så skedde det  under mycket kontrollerade former och med säkerheten i fokus. På den här sidan kan du läsa mer om vårt arbete med naturvårdsbränningar.

Åtgärden var en del av EU-projektet Life Coast Benefit.


Brandfronten loggas med hjälp av GPS. Datainsamlingen används sedan i uppföljningsarbetet och utvärderingen av bränningen. Foto: Per Folkesson.


Vid en naturvårdsbränning gynnas tallen medan granen missgynnas. Resultatet blir på sikt en ljusare skog med mer lövträd och tall. Foto: Per Folkesson.

Svampen brandskiktdyna lever dold i friska lövträd och bildar fruktkroppar först efter att trädet har dödats av en brand. Brandskiktdynan ger föda åt flera specialiserade insektsarter. Fotot är taget ungefär ett år efter att det brann i Nynäs. Foto: Per Folkesson.

Kontakt

Länsstyrelsens kontaktperson i frågor som rör naturvårdsbränningar hittar du i rutan till höger.

 

Registrera din e-post och mobilnummer genom att klicka på bilden eller rubriken ovan. Vi har då möjlighet att skicka aktuell information till dig när det är dags för en naturvårdsbränning i länet.