Henaredalen

Hitta hit

Henaredalens naturreservat ligger i en markerad dalgång mellan sjöarna Henaren och Västersjön. Hit tar du dig antingen med cykel eller till fots längs Sörmlandsleden, eftersom tillfartsvägarna till reservatet är bommade. Om du kommer från Malmköping med cykel tar du höger mot "Stavtorp 2" vid Kova. Fortsätt förbi gården/musteriet Stavtorp och ta sedan första vägen till vänster. Fortsätt förbi gården och håll sedan höger vid vägkorsningarna så kommer du fram till reservatet. Från Stavtorp till reservatet är det cirka 2 km.

För besökaren

Henardalen är ett område med underbar vår- och försommarblomning. I reservatet ligger Skansberget som är en fornborg med en härlig utsikt över sjön Henaren. Hit kommer du om du går den rundslinga som finns i reservatet. Genom reservatet går Sörmlandsleden. Fortsätter du söderut på leden finns det ett vindskydd, grillplats samt bänkar och bord vid Västersjön, som ligger precis utanför naturresevatet. 

Beskrivning

Vid sjön Henarens utloppsbäck ligger Henaredalen. Det är ett botaniskt intressant lundområde som är ungefär 17 hektar stort. Här växer en blandskog med stora mängder hasselbuketter. Om våren breder mattor av vitsippor, blåsippor, skogsnäva och svalört ut sig i lunden. Även mer krävande lundväxter som lungört, gulsippa, vätteros och underviol kan man njuta av här.

Den mycket sällsynta rökpipsvampen växer i Henaredalen på en av sina få kända lokaler i landet. Senare på året framträder också en del skuggtåliga växter som springkorn och storgröe.

Vid Sörmlandsleden, som passerar intill lundområdet, finns öppna, fuktiga marker med mycket smörbollar. Markerna har tidigare hävdats med bete och slåtter. Hävden har varit eftersatt i några år, men sedan år 2016 slås en del marker i reservatet återigen med lie och slåtterbalk.

Fågellivet i Henaredalen är mycket rikt. Här häckar arter som gärdsmyg, nötkråka och härmsångare.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada träd eller buskar
  • gräva upp eller plocka blommor
  • döda, jaga eller fånga djur, eller skada, fotografera eller bortföra ägg eller bo, eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon
  • släppa hund, katt eller andra husdjur fritt inom området
  • med plåt, glas, plast, papper, avfall eller i övrigt på vad sätt vara må skräpa ner i området

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00.

Fakta

Beslutsdatum: 1966-12-30
Kommun: Flen
Storlek: 16,8 hektar


Get Microsoft Silverlight