Fållökna

Hitta hit

Naturreservatet Fållökna ligger i sjön Nedingen som ligger strax norr om det lilla samhället Skebokvarn i Flens kommun. Från väg 53 tar du avfart mot Fållökna. Fortsätt sedan 4 km och ta åt höger in i sommarstugeområdet (strax innan Follökna vängård). Fortsätt rakt fram in på denna väg (cirka 1 km) tills du når parkeringen.

 

 

För besökaren

Om du tar dig upp på Uvberget når du reservatets högsta punkt, 30 meter över sjöytan. Här kan du njuta av den fina utsikten över sjön och omgivande öar. Slå dig gärna ner på berget, plocka fram matsäcken och njut av den vidsträckta utsikten. Kanske får du syn på fiskgjusen som kommer seglande på sina långa smala vingar? Strax intill naturreservatet finns en liten badplats med sandstrand som inbjuder till ett dopp. Du når badplatsen genom att ta stigen som går från reservatsparkeringen.

 

Beskrivning

Naturreservatet utgörs av den måttligt kuperade ön Lagnö och några holmar i sjön Nedingen. Sjön har en mycket oregelbunden strandlinje med ett flertal uddar och vikar.

I öster finns ett strandparti med det cirka 30 meter höga Uvberget. Mellan huvudön och fastlandet i öster finns en sankmark.

I de centrala delarna av Lagnö finns granskog. Lövträd finner man i norr och söder. På öns västra sida finns en liten sandstrand.

Syfte

Det övergripande syftet med naturreservatet är skydda ett mindre land- och vattenområde i sjön Nedingen för friluftsliv.

 Bild på skylt vid fågelskyddsområde

Delar av Fållökna naturreservat är fågelskyddsområde.

Fågelskyddsområdet har beträdningsförbud 1 april - 15 juli.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • göra åverkan på träd, buskar, ris, örter, mossor och lavar - häri inbegripet blomplockning
  • döda, fånga, jaga eller skada vilda djur, ta ägg, göra åverkan på bo eller på annat sätt uppträda störande för djurlivet - exempelvis att från nära håll fotografera boplats
  • tälta, campa eller göra upp eld
  • släppa hund, katt eller annat husdjur fritt i området
  • framföra cykel, moped, motorfordon eller andra transportmedel annat än på härför avsedd väg
  • parkera annat än på iordningställd parkeringsplats
  • med glas, plåt, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned i området

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00

Fakta

Beslutsdatum:  1966-11-15
Kommun: Flen
Storlek: 25,4 hektar