LIFE Taiga - naturvårdsbränning väcker nytt liv i skogen

Life Taiga är ett femårigt EU-projekt som pågår under åren 2015-2019. Projektets mål är att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar i över 2000 hektar barrskog i 14 län. I Södermanland är det aktuellt att bränna i sex områden.
Karta över de områden som ingår i LIFE Taiga

Bränning ger ökad biologisk mångfald

Huvudsyftet med LIFE Taiga är att genom naturvårdsbränning öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskogen, den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige. Inom projektet kommer man även utveckla metoderna för naturvårdsbränning.

Sex områden i Södermanland

Alla bränningar sker i områden som redan är avsatta för naturvård genom EU:s nätverk av värdefulla naturtyper - Natura 2000. Projektet är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer. I projektet samverkar länsstyrelserna i 14 län.

De områden som ingår i projektet i Södermanland är naturreservaten och tillika Natura 2000-områdena Fräkenkärret, Skiren-Kvicken, Fjällmossen, Ormsjöbergen, Magsjötorp och Nynäs.

Redan genomförda bränningar i projektet

  • Den 12 juni 2015 genomfördes en naturvårdsbränning i naturreservatet Fjällmossen, Nyköpings kommun. Bränningen genomfördes med lyckat resultat och med säkerheten och god kommunikation i fokus. Läs mer här
  • Den 24 maj 2016 genomfördes en naturvårdsbränning i Fräkenkärret, Nyköpings kommun. En yta på 13 hektar brändes under lugna och kontrollerade former. Läs mer här
  • Den 16 augusti 2016 genomfördes en naturvårdsbränning i Ormsjöbergen, Katrineholms kommun. En yta på 5 hektar brändes under kontrollerade former. Läs mer här

Mer om projektet

Mer om projektet finner du på Life Taigas egna webbplats www.lifetaiga.se. Vill du ha mer information om Länsstyrelsens arbete med naturvårdsbränningar? Det finner du här.

Bränningsskylt 

Mer information om Länsstyrelsens arbete med naturvårdsbränning hittar du här