LIFE Coast Benefit - Skärgårdsnytta

Under sex år ska länsstyrelsen arbeta med att förbättra villkoren för naturmiljöer och arter i skärgården.
Foto på getter på en skärgårdsklippa

I Södermanlands län ska åtgärder göras i 16 olika skyddade områden (naturreservat eller Natura2000-områden) längs med kusten.

Bland annat ska betesmarker restaureras, stängsel sättas upp och värdefulla träd friställas. Naturvårdsbränningar, minkjakt och åtgärder för att gynna friluftslivet är några av insatserna.

Projektet har en egen hemsida där mer information finns om vilka områden som ingår och vilka åtgärder som planeras.

 

EUs LIFE-logotype

EUs Natura2000 logotype