Vid rovdjursangrepp

Vid ett befarat rovdjursangrepp på tamdjur eller § 28-anmälning ring Länsstyrelsens jourtelefon: 010- 223 41 80.

Länsstyrelsen skickar vid ett misstänkt rovdjursangrepp ut en besiktningsman till platsen för att avgöra skadeorsaken.

Risken för att rovdjuret som orsakat en skada ska komma tillbaka till samma plats (gäller även närområdet) är stor de närmsta dagarna efter det första angreppet. Därför är det viktigt att vidta akuta åtgärder. De åtgärder som rekommenderas av Viltskadecenter är bland annat:

  • Öka tillsynen av djur, t ex flytta dem närmre bebyggelse eller att se till att den mänskliga närvaron ökar
  • Om möjligt ta in djuren på natten en period efter angreppet  
  • Borttagande av slaktavfall och annat som kan uppfattas som föda i närheten av hagen
  • Länsstyrelsen kan bistå med akutmaterial för att skydda djuren, bland annat akutelstängsel, lapptyg samt ljud- och ljusskrämmor. 

Mer information om skadeförebyggande åtgärder finns även på Viltskadecenters webbplats.   

Djur som går i hagar med sjöar och vattendrag som avgränsning kan skyddas med hjälp av särskilda åtgärder som är framtagna att fungera i vatten.

 Mer information

Information om vad du ska göra vid rovdjursangrepp på tamdjur

OBS! Lördag 25 november, ring tel 070-283 23 79

(detta pga av tekniskt under på ordniarie nummer)