Rovdjursinventering

Länsstyrelsen har bland annat uppgiften att varje år kartlägga var i länet de stora rovdjuren finns. Om du ser ett rovdjur, eller ett spår efter ett sådant, är det mycket värdefullt om du hör av dig till Länsstyrelsen så snart som möjligt.
Spår i snön

För att kunna bedöma rovdjursstammarnas storlek och utbredning genomför Länsstyrelsen kontinuerligt inventeringar, framför allt med hjälp av jägare. Då söks större områden av systematiskt och samtidigt, vilken ger en möjlighet att uppskatta det totala antalet rovdjur.

Ett annat viktigt redskap i kartläggningen av rovdjursstammarna är de observationer av rovdjur eller spår av rovdjur som rapporetras in från allmänheten. Dessa kontrolleras av fältpersonal, s.k. kvalitetssäkrare, som utbildats och förordnats av Länsstyrelsen.

Om du sett ett rovdjur, eller ett spår som du tror kan ha gjorts av ett rovdjur, är det mycket värdefullt om du hör av dig till Länsstyrelsen så snart som möjligt! Du kan också själv registrera din observation på SKANDOBS (det skandinaviska rapporteringssystemet  för björn, järv, lodjur och varg)

 

ng/lostämpel.JPG

Idag är lodjuret det stora rovdjur som är vanligast i vårt län. Vintern 2006/2007 fanns ett dussintal lodjur här, framförallt i länets norra del.

Ett lodjursspår har vanligtvis avtryck av fyra tår utan klor, är omkring 7 till 9 cm långt och ganska runt. I tydliga spår kan man känna igen lodjursstämpeln på att den är assymetrisk, så att de två mellersta tårna når olika långt fram i spåret. Det kan jämföras med din egen hand, om du håller den framför dig med tummen dold under handflatan.

 

Mer läsning

Viltskadecenters hemsida med information om rovdjursinventering.