Ersättning för skador orsakade av rovdjur

Om du fått tamdjur skadade eller dödade av fredade rovdjur kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Det är viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen omgående när ett misstänkt angrepp inträffat, så att en av Länsstyrelsens besiktningsmän kan komma ut och besiktiga skadan!

​Vid angrepp på tamdjur är det extra viktigt att du går rätt tillväga för att en besiktningsman ska ha möjlighet att göra en riktigt bedömning av vad som inträffat:

Vid akuta ärenden ring 010-22 341 80

Du kan också ringa direkt till någon av besiktningsmännen:

Alf Lettesjö, Nyköping: 070-559 70 50
Håkan Gibro, Vingåker: 070-680 68 37

2. Täck gärna över dödat djur med en presenning eller liknande som hindrar fåglar att äta av djuret, tills besiktningsmannen kommit. Undvik att röra det döda djuret innan besiktningsmannen undersökt det.

 3. Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in. Eventuella kostnader för destruktion på grund av rovdjursangrepp, liksom veterinärkostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp, kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa.

 

4. Hör med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om djuren behöver destrueras eller annars var de får grävas ner.