Hybrider - skyddsjakt

På den här sidan hittar du information om skyddsjakten efter varghybrider i Bie-trakten, utanför Katrineholm. Här lägger vi upp aktuell information om skyddsjakten.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har hittat hybridvalpar mellan varg och hund, det har nu bekräftats genom DNA-analys. Det är det första fallet i Sverige.

Sveriges lantbruksuniversitet har med hjälp av djupgående DNA-analys av insamlade spillningsprover konstaterat att de mörka vargliknande valparna vid Bie, norr om Katrineholm, med största sannolikhet är en första generations hybrider mellan varg och hund.

Det är angeläget att ta bort dessa individer så att den svenska vargstammen inte får inblandning av hund. Därför har Länsstyrelsen fattat beslut om skyddsjakt.

 

Länsstyrelsen fattade den 30 januari ett nytt beslut om skyddsjakt efter hybrider mellan varg och hund samt varg.

  • Det nya beslutet, som börjar gälla den 2 februari, upphäver tidigare beslut och innebär att endast ett djur får fällas i en riktad skyddsjakt.
  • Länsstyrelsens nya beslut innebär en begränsning av den fortsatta skyddsjakten till den riktade skyddsjakten och begränsar också omfattningen till ett djur enligt villkor i beslutet.
  • De nya villkoren i skyddsjakten gäller from den 2 februari och skyddsjakten kommer att pågå till den 31 mars 2018.

 Här kan du läsa det nya beslutet

 

Aktuell information

Antal fällda djur: 8

Meddela påskjutet djur alla dagar mellan kl. 08:00 - 22:00 till telefon: 010-22 341 80.

Övrig tid meddela på:

070-214 69 19 eller 070-323 07 78.

 

2018-03-06

Länsstyrelsen har mottagit resultat från den DNA-analys som tagits från det djur som fälldes under den pågående skyddsjakten den 20 januari. Hunddjuret var en hybrid mellan varg och hund. Denna individ var tidigare känd via DNA från spillning. Det betyder att länsstyrelsen inte känner till någon mer individ i området. Sökandet efter djur och spillning fortsätter till det kan fastställas samtliga hybrider inom skyddsjakts området är fällda.

2018-01-20

Den 20 januari fälldes en svart hane under skyddsjakten. Djuret levereras till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för bedömning av ålder och härstamning. Länsstyrelsen avvaktar nu analysresultat ifrån SVA.

Skyddsjakten samt arbetet med inventering och insamling av spillning efter kvarvarande hybrider fortsätter som planerat tills det kan fastställas att samtliga hybrider inom skyddsjaktsområdet är fällda.

2018-01-03

Resultatet på DNA-analysen från de två årsungar som fälldes i december vid skyddsjakten bekräftar att även de individerna var hybrider mellan varg och hund. Sammantaget är det därmed nu fastställt att det sammantaget är fällt två vargar och fem hybrider mellan varg och hund i skyddsjakten. Analyssvaren visar även att det nu är säkrat DNA, från fällda djur samt insamlad spillning, från sex olika hybrider mellan varg och hund. Det är bekräftat sedan tidigare att vargtiken som fött hybriderna har varit dräktig med sju foster. Det kan därmed vara två hybrider kvar. Skyddsjakten samt arbetet med inventering och insamling av spillning efter kvarvarande hybrider fortsätter som planerat.  

2017-12-21

Länsstyrelsen har mottagit analysresultat ifrån SVA:s undersökning av de senast fem fällda djuren ifrån den pågående skyddsjakten. SVA har fastställt att ett djur var vuxet och att fyra var årsungar. Prover har skickats till laboratorium för att ta redan på djurens DNA-profil. Tre av de fem djuren har hunnit analyserats till dags dato, de andra resultaten kommer i början av januari. De analyserade djuren visar att det vuxna djuret bekräftas vara den, sedan tidigare kända vargtiken i området G74-17, som är moder till hybriderna mellan hund och varg. De andra två djuren bekräftas, genom DNA-analys, vara hybrider mellan hund och varg och är sedan tidigare kända av länsstyrelsen.

Det är sannolikt att de andra två fällda årsungar, som ännu inte är DNA-analyserade, även de är hybrider mellan hund och varg då det inte finns kännedom om andra föryngringar i området.

Vid undersökning av den fällda vargtiken kunde SVA fastställa sju ärr i livmodern. Detta betyder att tiken har varit dräktig med sju foster, men det går inte att med säkerhet säga om alla sju överlevt eller inte. Det betyder att det kan vara hybrider mellan hund och varg kvar i området. I samband med den pågående skyddsjakten tyder både syn- och spårobservationer på att det sannolikt finns fler djur kvar i skyddsjaktsområdet.         

Sammantaget är det nu fällt sju djur under den pågående skyddsjakten. Skyddsjakten fortsätter som planerat tills det kan fastställas att samtliga djur inom skyddsjaktsområdet är fällda.

2017-12-17

Den 16 december fälldes en normalfärgad hane under skyddsjakten. Djuret levereras till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för bedömning av ålder och härstamning. Länsstyrelsen avvaktar nu analysresultat ifrån SVA.

Sammantaget är nu sju djur fällda under skyddsjakten, varav länsstyrelsen inväntar analyssvar ifrån fem stycken av dessa. Analyssvaren kommer att läggas upp på länsstyrelsen webbplats löpande.

Observationer i skyddsjaktsjaktområdet visar att det sannolikt finns flera djur kvar. Länsstyrelsen har tidigare genom DNA fastställt att det funnits minst fem hybrider mellan varg och hund i området.

Skyddsjakten fortsätter som planerat tills det kan fastställas att samtliga djur inom skyddsjaktsområdet är fällda.

2017-12-16

Igår, fredag den 15 december, fälldes en svart hane under skyddsjakten. Djuret levereras till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för bedömning av ålder och härstamning. Länsstyrelsen avvaktar nu analysresultat ifrån SVA. Skyddsjakten fortsätter som planerat

2017-12-14

Under den pågående skyddsjakten efter varg samt hybrider mellan hund och varg fälldes den 13 december en svart hane i skyddsjaktsområdet i Eskilstuna, Katrineholms samt Vingåkers kommun. Den 14 december fälldes två normalfärgade djur, en tik och en hane. Djuren levereras till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för bedömning av ålder och härstamning. Länsstyrelsen avvaktar nu analysresultat ifrån SVA. Skyddsjakten fortsätter som planerat.

2017-11-29

Resultat från DNA-analys bekräftar att var en hybrid mellan hund och varg som fälldes den 20 november under den pågående skyddsjakten vid Bie. Den individen var sedan tidigare inte känd genom DNA-analys.

Länsstyrelsen har dessutom fått DNA-svar ifrån inlämnade spillningsprover. Dessa visar att ytterligare en hybrid mellan hund och varg, en hane, finns i området.

Sammantaget betyder att det nu finns fyra olika individer som är hybrider mellan hund och varg i området varav tre är hanar och en vars kön är okänt. Detta är fastställt med hjälp av DNA-analyser.

Skyddsjakten fortsätter enligt gällande beslut.

2017-11-24

Vid skyddsjakten efter hybrider mellan hund och varg samt varg har det hittills fällts två djur.
Den 13 november fälldes ett djur som Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har konstaterat vara en normalfärgad vuxen hane. Med hjälp av DNA-analys har det fastställts att det vuxna djuret är en Skandinavisk varg, G137-17, från födelserevir Kölsta 2.
Det andra djuret som fälldes den 20 november, en normalfärgad hane, har SVA fastställt vara en årsunge. Ingen DNA-analys är ännu klar, den kommer under nästa vecka. Länsstyrelsen bedömer dock att är sannolikt att den individen är en hybrid mellan varg och hund. Detta på grund av att det är en årsunge och det finns inga andra kända vargföryngringar i området.
De två fällda individerna var utseendemässigt likartade i både storlek och färg.
Det visar på svårigheten att under skyddsjaktens praktiska genomförande se skillnad på normalfärgad hybrid och vuxen varg. Något som låg till grund för utformandet av beslutet; att det beslutet omfattar både varg samt hybrider mellan varg och hund i området för en effektiv skyddsjakt. Grunden för beslutet är att skydda den skandinaviska vargstammen mot inblandning av hund.
Länsstyrelsen har konstaterat att det i området finns tre årsungar som är hybrider mellan varg och hund. Länsstyrelsen har fått rapporter om att det kan finnas fler, men inget som länsstyrelsen kunnat bekräfta i nuläget.

Skyddsjakten fortsätter enligt gällande beslut.

 2017-11-12

Under den pågående skyddsjakten efter varg samt hybrider mellan hund och varg fälldes den 13 november en normalfärgad hane i skyddsjaktsområdet i Eskilstuna, Katrineholms samt Vingåkers kommun. Djuret är levererat till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för bedömning av ålder och härstamning. Länsstyrelsen avvaktar nu analysresultat ifrån SVA. Skyddsjakten fortsätter som planerat.

2017-11-21

Under den pågående skyddsjakten efter varg samt hybrider mellan hund och varg fälldes den 20 november en normalfärgad hane i skyddsjaktsområdet i Eskilstuna, Katrineholms samt Vingåkers kommun. Djuret är levererat till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för bedömning av ålder och härstamning. Länsstyrelsen avvaktar nu analysresultat ifrån SVA. Skyddsjakten fortsätter som planerat.