Terrängfordon på allmän väg

Länsstyrelsen kan meddela dispens från det generella förbudet att framföra terrängfordon på allmän väg.

Vilka fordon avses?

Med terrängfordon avses fordon som har registrerats som terrängmotorfordon och terrängsläp.   

Dispens

En sådan dispens söks skriftligen hos Länsstyrelsen, Rättsenheten. I ansökan är det viktigt att berätta varför man önskar framföra terrängfordon på allmän väg och att noga ange var man önskar färdas. 

Avgift

För att ansökan skall prövas tas en ansökningsavgift ut. Avgiften är 250 kronor för fordon som används för transport av rörelsehindrade. För övriga är ansökningsavgiften 2 300 kronor.

Länsstyrelsens handläggning

När Länsstyrelsen prövar en ansökan om dispens tas främst hänsyn till trafiksäkerheten. De dispenser som har meddelats har främst skett för att ge personer med funktionshinder möjlighet att nå naturen.