Svävare

För att få använda svävare krävs Länsstyrelsens tillstånd.

Ansökan görs hos länsstyrelsen i det län där svävaren huvudsakligen ska användas. För färd till annat land prövas ansökan av regeringen (Näringsdepartementet).

Bifoga karta med färdvägar och beskriv syftet med svävaranvändningen.

Ansökningsavgiften är 3 700 kronor. Avgiften tas ut för att ansökan ska prövas.