Storskarv

Skarven bedöms ha en gynnsam bevarandestatus i länet. Efter en expansion sedan början på 1990-talet förefaller det som att beståndsökningen nu planat ut och även börjat minska något i antal, såväl nationellt som regionalt.
Bild på storskarv
De flesta kolonierna och huvuddelen av beståndet av storskarv i länet finns längs Östersjökusten, i Mälaren, samt i ett par större insjöar. En nationell sammanställning av tillgängliga data från 2012 visar att det då fanns ca 2 320 par i 11 kolonier i länet. Av dessa häckade 2 030 längs kusten och 225 par i Mälaren. Den största kolonin finns längs kusten på Korpholmen, Oxelösund, med totalt 1200 par, samma nivå som 2009 (SOF 2012). Skarvbeståndet i hela Mälaren har följts inom den regionala miljöövervakningen sedan 2004. Från högsta noteringen 2008 på nära 2500 par/bon har antalet minskat strax över 2000 par/bon 2013.