Åtelkamera

Att sätta upp en åtelkamera på en plats dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen prövar i det enskilda fallet om intresset av att kameraövervaka väger tyngre än intresset av att bibehålla allmänhetens integritet. En avgift om 3700kr ska avläggas för att få en ansökan prövad av länsstyrelsen.

Mer information om kameraövervakning