Dovhjortsprojektet

Länsstyrelsen har tillsammans med berörda organisationer startat upp ett samverkanprojekt som ska leda till en bättre förvaltning av dovhjortar i länet. Målet med projektet är att öka kunskapen om dovhjorten och skapa en mer förutsägbar förvaltning. Detta är ett unikt initiativ i Sverige och Naturvårdsverket finansierar projektet.