Dovhjort

Dovhjort förekommer i större delen av länet och på vissa håll i mycket höga tätheter.
Bild på dovhjortar

Allmänt om dovhjort 

Dovhjortar lever i flockar, där flera hindar går tillsammans med sina kalvar i större eller mindre grupper. Medelålders och äldre hjortar kan, speciellt sommartid, uppträda i egna flockar skiljt ifrån hindarnas hemområden detta för att inte konkurrera om föda.

Under vintermånaderna, då gräs är en stor bristvara äter de gärna ensilage, dels aktivt utlagd och dels i hästhagar och runt ladugårdar. Även bark på träd och späda grenar ger dem nödvändigt tillskott för överlevnaden. 

Jakttider   

1 september - 30 septemberHornbärande djur, endast smyg-och vaktjakt
1 oktober - 20 oktober
16 november - 29 februari
Alla djur
21 oktober - 15 novemberHind och kalv