Natur och kultur vid Stendörren

Vyer över öar och hav. Foto: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Kusten och skärgårdslandskapet i området har höga naturvärden och har avsatts som Stendörrens naturreservat. området är ett populärt utflyktsmål för både naturintresserade och badsugna. Reservatet är dessutom  ett Natura 2000-område.

Friluftsliv

Här finns gott om naturhamnar och via hängbroar når du ut till vissa av öarna även utan båt. Markerade vandringsleder visar vägen till utsiktstorn och rastplatser med eldstäder, vindskydd och toaletter.

Gammal segelfarled passerar

Förbi Stendörren passerar en gammal segelfarled – Kung Valdemars segelled, eller Valdemarsleden Det smala sundet mellan fastlandet och ön Krampö kallades på 1200-talet "Stendörr sund". Den som seglar genom sundet upplever det som en dörr in till innerskärgården eller ut mot havet.

Vatten och land

Naturen vid Stendörren utgörs till största delen av vattenområden med upp emot hundra öar, kobbar och skär men du kommer också att träffa på flera skilda landmiljöer. Här finns släta klippor och gröna strandängar, hällmarker med lavar och krokiga martallar, naturskogar med framför allt barrträd samt små myrar där det doftar starkt av skvattram.

Runt gårdarna Aspnäset, Stendörren och Griskär finns det dessutom öppna kulturmarker med ängar och åkrar. Markerna sköts med fårbete, slåtter eller odling.

Mer information

Läs mer om geologin, havet, djurlivet, växterna och kulturhistorien i Stendörrens naturreservat. 

Andra naturreservat
I länet finns över hundra naturreservat. Mer information om länets naturreservat hittar du här.

 

Kontakta naturum Stendörren

Telefon: 0155-26 31 80

Skicka e-post till naturum Stendörren