Kulturhistoria

Kung Valdemars segelled
Förbi Stendörren passerade en av de viktigaste farlederna längs kusten. Redan på 1200-talet omnämns "Stendor sund" i en seglingsbeskrivning. Det var Danmarks kung Valdemar som lät nedteckna en beskrivning över sjövägen till danskarnas dåvarande besittning i Estland. Kung Valdermars segellled, eller Valdemarsleden är den äldsta nu bevarande segelbeskrivningen genom den svenska skärgården. 
 
Farleden används än idag. Det är det smala sundet mellan fastlandet och ön Krampö som på 1200-talet benämndes "Stendor sund". Kommer man med båt genom detta sund upplevs det som en dörr in till  innerskärgården eller ut mot havet.

År 1544 beskriver Olaus Magnus farleden genom sundet: "särskilt finns en passage, kallad Stendörren, som är mycket farlig, därför att den slingrar sig i alla riktningar genom trånga gatt och halvmånformiga krökar, dvs den liknar än en skytisk båge, än en svärdsspets"

Foto på sundet vid Stendörren

 

 

 

 

 

 

Att leva i skärgården förr
Tvärs över sundet från naturum sett ligger det gamla fiskebostället Stendörren och på fastlandet intill naturum är gården Aspnäset belägen. De gamla kulturmarkerna runt Aspnäset brukas fortfarande som förr i tiden med slåtter och bete. På åkrarna odlas äldre sädesslag.

På gårdarna i skärgården kombinerades oftast jordbruk med fiske för att klara försörjningen, och därutöver bedrevs jakt på sjöfågel och säl. Under 1600-talet – 1800-talet fanns det också gott om lotshemman i skärgården efter att det införts en lag som förbjöd utländska fartyg att segla i de svenska farvattnen utan inhemska lotsar.

Foto på fotogenhuset ute i farleden vid Stendörren

Skärgårdsbefolkningen ansvarade för att hålla ett antal fyrar i trakten kring Stendörren lysande. Fotogenet som användes som bränsle i fyrarna förvarades i den lilla svartvita byggnad som är belägen mitt i farleden utanför naturum och som numera är ett välkänt sjömärke.

Kontakta naturum Stendörren

Telefon: 0155-26 31 80

Skicka e-post till naturum Stendörren