Hänsynsområden i skärgården

Länets kust och skärgård är fantastisk. Och vår unika allemansrätt gör den öppen och tillgänglig för alla. Men ibland tar vi människor över lite för mycket. Därför har Länsstyrelsen infört två hänsynsområden längs kusten.
Symbol för hänsynsområde

Längs Sörmlandskusten i Södermanlands län finns två hänsynsområden 

  •  Kråmö-området i Trosa kommun   
  • Griskärarkipelagen i Nyköpings kommun

 

Vad är ett hänsynsområde?
Precis som namnet antyder handlar det om att visa hänsyn och omtanke. Den som vistas i ett hänsynsområde uppmanas att

  • inte köra fortare än fem knop
  • inte åka vattenskidor, köra radiostyrda båtar eller utöva annan bullrande vattenlek
  • inte använda båtmotor mer än nödvändigt, t ex inte tomgångsköra för att ladda batterier eller nöjesköra med motordriven jolle/gummibåt
  • inte orsaka onödigt svall för badande eller förtöjda båtar

Hänsynsområdena bygger på respekt och sunt förnuft. Länsstyrelsen har beslutat att två områden blir hänsynsområden. Områdena är utmärkta med informationstavlor på några ställen på öarna, främst i anslutning till naturhamnar.