Allemansrätten – frihet under ansvar

Allemansrätten ger oss stor frihet att vistas ute i naturen, även på privatägda marker. Men med friheten följer också ett ansvar att visa hänsyn mot både natur, människor och djur. Allemansrätten kan sammanfattas i orden inte störa – inte förstöra. 

Tack vare allemansrätten kan du ge dig ut till trolska svampskogar, badvänliga insjöar, blomstrande ängsmarker och skärgårdens klippor. Här får du ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor eller båt och vistas i naturen om du inte riskerar att skada odlingar, stigar, skogsplantering eller annan känslig mark. För att inte störa boende måste du hålla avstånd till bostadshus. Det är risken att störa som avgör hur stor denna så kallade hemfridszon är – om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd när du passerar.

 

Särskilda regler i skyddad natur

För skyddade naturområden gäller ofta särskilda föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de värden som finns inom respektive område så olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att elda, rida eller plocka blommor och i fågel- och sälskyddsområden är det inte tillåtet att vistas under vissa tider på året. 

Allemansrätten i korthet

Under förutsättning att du inte stör och inte förstör när du vistas i naturen får du bland annat

  • plocka vilda blommor, svamp och bär (Gäller inte fridlysta arter)
  • gå, cykla, rida och åka skidor i skog och mark samt på privat väg
  • tälta eller förtöja båt något enstaka dygn
  • göra upp eld – men bara med största försiktighet. Vid torrt väder kan det råda eldningsförbud, kontakta kommunens Räddningstjänst för information

 

Båt och kajak i skärgården en solig dag

Tänk på detta!

Vissa marktyper är känsligare än andra. Särskilt där det är mjukt och blött kan cykling och ridning orsaka stora skador i markerna och på stigar.

Elda aldrig direkt på berghällar, de spricker sönder av värmen. Var försiktig så att inte elden kan sprida sig och släck ordentligt efter dig!   

Visa hänsyn mot djurliv och medmänniskor ute i naturen. Ta med dig dina sopor hem och lämna platsen du besökt i samma fina skick som du fann den.