Fisketillsynsmän

En fisketillsynsman ska inom sitt tjänstgöringsområde övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske och fiskevård i fiskelagen, i författningar som har meddelats med stöd av fiskelagen och i EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

Vad gör en fisketillsynsman?

En fisketillsynsman har bland annat befogenhet att undersöka fisk, fiskeredskap, fiskesump, och fiskefartyg som använts vid fisket (se 34 § andra stycket fiskelagen). Undersökning får ske även om det inte föreligger misstanke om lagöverträdelse. En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag t.ex. fångst eller redskap (se 47 § fiskelagen).

 

Tjänstetecken (Fotografi: Calle Mattsson) 

Tjänstetecken (Fotografi: Calle Mattsson)

Utbildning

För att få bli fisketillsynsman måste du ha fyllt 18 år, ha en uppdragsgivare och genomgått utbildning i fisketillsyn. Uppdragsgivare kan till exempel vara ett fiskevårdsområde eller en sportfiskeklubb. I utbildningen får du bl a lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov som Länsstyrelsen håller i. Utbildningen genomförs normalt i form av en studiecirkel. Önskar ni genomföra kursen i cirkelform i din fiskeklubb eller i ditt fiskevårdsområde, kontakta något studieförbund så hjälper de till. Den kurslitteratur som skall användas vid utbildningen är boken ”Fisketillsyn en handledning för fisketillsynsmän” författare Gunnar Dyhre. Handledningen är utgiven av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i samarbete med Fiskeriverket. Boken kan beställas hos Sportfiskarna. För dig som gått kursen för mycket länge sedan kan det vara idé att skaffa en uppdaterad handledning och fräscha upp kunskaperna.

Ansökan

Ansökan om förordnande av fisketillsynsman gör du med blanketten ansökan om förordnande. Ansökan skickas till det län (Länsstyrelse) som du är folkbokförd i. Vid en ansökan bedöms den sökande med hänsyn till laglydnad vara lämplig för uppgiften. Därför hämtar Länsstyrelsen utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. Du samtycker till denna kontroll genom din underskrift på ansökan. Länsstyrelsen kommer vid prövning av din ansökan även överväga behovet av fisketillsyn. Förordnande meddelas endast om det finns behov av tillsyn i området. Ett förordnande gäller i högst tre år.

Tjänstetecken

Tjänstetecknet för en fisketillsynsman består av ett emblem och en funktionsbeteckning som du får kostnadsfritt av Länsstyrelsen. Förlorar du ditt tjänstetecken ska du omedelbart anmäla det till Länsstyrelsen. När ett förordnande upphör att gälla och inte ska förlängas, ska tjänstetecknen skickas tillbaka till den länsstyrelse som utfärdat förordnandet.

 Ansökan om förordnande som fisketillsynsman