Fiskeregler

Bockholmssundet i Mälaren (Fotografi: Calle Mattsson)

Länsstyrelsen handlägger ärenden som rör fiskevård, yrkesfiske och fritidsfiske. Fiskevårdsärendena gäller frågor om fisketillsyn, fiskevårdsbidrag, tillstånd till utplantering av fisk och kräftor samt bildande av fiskevårdsområden. Inom det yrkesmässiga fisket handlägger länsstyrelsen frågor om yrkesfiskelicenser och fasta redskap samt handlägger vattenbruksfrågor och EU-stöden till fisket.

Alla som fiskar är skyldiga att känna till de bestämmelser som gäller fisket. Läs mer om tillåtna fisketider, tillåtna redskap, märkning av fiskeredskap etc. via nedanstående länkar och informationsbroschyrer:

 

OBS! Nedanstående PDF-filer kommer inom kort att vara tillgängliga på denna hemsida

 

Hav och vatten - Lagstiftning som rör fritidsfisket (hemsida)

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (PDF)

Fiskeguide Södermanland 2010 (PDF)

Svenska Fiskeregler (hemsida)

Märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar (PDF)

TDA - Trolling, dragrodd, angel (PDF)

Fiskebestämmelser för Mälaren (PDF)

Fiskar och fiske i Eskilstuna kommun (PDF)

 

Aptitretlig gädda och suktande hund (Fotografi: Calle Mattsson)

Aptitretlig gädda och suktande hund (Fotografi: Calle Mattsson)